Škorpija 10 epizoda

Ferda kleči ispred majke Perihan i moli je da joj oprosti. Perihan joj govori da joj kaže šta je uradila i da je ne moli više za oprost. Ferda je gleda sa strahom.

Sluškinja koja je vidjela video na kojem Ferda baca tijelo Berne u jezero, odlazi do Arasa i kaže mu da će i on i Ferda odgovarati za ubistvo Berne. Ali Aras joj kaže da on ništa nije kriv, on je nije ubio.

Sluškinaj ga pita pa ko je onda kriv za sve to ali Aras ništa ne odgovara. Sluškinaj odlazi do policijske stanice i kaže da je došla reći da ima dokaz da je Bernu ubila Ferda. Ferda kaže majki da je ona bacila Bernu u jezero. Perihan je u šoku.