Robinja Isaura 5 epizoda

Svi robovi su očajni zbog Andrea, koji je svezan za stub ispred njihovih baraka i kojem je uskraćena voda i hrana. Željno očekuju Isaurinog oca koji treba da stigne na imanje i za 15 000 reala otkupi Isauru. Dok Tomasijina porodica pokušava da izađe na kraj sa dugovima pokojnog oca, mladi Federico, Tomasijin brat se sprijateljuje sa Miguelom. Odlučuju pomoći jedan drugome.