Prošlo ljeto 15 epizoda

Nakon rastanka, Akgun i Jagmur pokušavaju da se naviknu na novi život jedan bez drugog, ali oboje jako pate. Akgun pronalazi fotografiju i počinje da ide tragom.

Prije svega, traži od tužioca da zakaže sastanak sa Selčukom Taškinom i njegova reakcija na fotografiju koju mu daje, vidjevši je, bit će veoma ljut. Kod Anguna je ovo izazvalo još veće interesovanje. Kan saznaje da su se Akgun i Jagmur rastali i ne propušta priliku da se približi djevojci.

Akgun, koji saznaje za ovo, odmah reaguje. Borba između Akguna i Kana uključiće Fatiha, Serap, Džanan i Selima. Fatih će iskoristiti situaciju i podići tužbu protiv Akguna. Selim i Džanan će zajednički djelovati kako si spasili Akguna zatvora.

Sama Džanan postaej Akgunov advokat. Trenutno Selčuk Taškin zove Halil Sadija i za to sazneje Selim. Da prijavi Selčuka, odlazi kod njega, ali po dolasku saznaje istinu.