Osman

Osman 128 epizoda

Dok su Osman-beg i njegovi alpi zaglavljeni u zamci Tekfur Valensa, oni se povlače iz jednog od turkmenskih plemena u begov logor. Međutim, Osman-bega čeka druga opasnost. Kakva je ovo opasnost?

Bala Hatun saznaje da je Osman beg zarobljen i slijedi ga. Hoće li Bala Hatun moći pronaći Osman Bega? U vili vlada velika gužva. Ni Osman-beg ni njegovi sinovi nisu na vidiku. Malhun Hatun organizira alpe. Kakav će plan napraviti da pronađu Osman-bega?

Tekfur Valens je odlučan da ubije Osman Beya, koji sanja o osvajanju. Tekfur Valens i Nayman postavili su potpuno novu igru ​​kako bi završili Osman Bey.Malhun Hatun i alpe upadaju u zasedu od strane Najmana.

Fatma je također sa Malhunima. Nayman namjerava oduzeti život svojoj kćeri kako bi iščupao srce Osman Bega. Fatma je u velikoj opasnosti. Kakva će biti sudbina Fatme?