Optužena 9 epizoda

Kamil galami na Halida što mu nije odmah javio šta se desilo sa Reem. Kamil želi razgovarati s Reem ali mu Halid kaže da spava. Kamil govori Halidu da je ne ostavlja ni na sekundu samu i da je odmah dovede u Kajro. Kamil govori Ešrefu da će oženiti Reem samo da bi joj pomogao i spasio je. Welidu i Ibrahimu dolazi Najibe i kaže im kako je Reem nedužna i da su to dolazali na sudu a da su je njih dvojica htjeli da ubiju. Welid dolazi kod Ibrahima i pita ga da li on vjeruje Reem da je nedužna a on mu kaže kako samo zna da je voli i da zna da i ona njega voli i da im je majka mrtva i da je neće ni Reemino oslobodjenje vratiti. Reem se budi i ugleda Halida da je zaspao pored nje sjedeći. Halid se budi ali nema Reem i uplaši se krene da je nađe a ona ulazi na vrata. Reem nazove Kamila i kaže mu kako nije dobro i da joj je majka umrla on joj kaže da želi da se odmah vrati u Kajro kod njega. Hind dolazi u posjetu Suhi. Suha i Reem se čuju telefonom, Reem joj kaze da dolazi u Egipat…