Nova nevjesta

Nova nevjesta 60 epizoda

Bella prisluškuje na vratima Širinine sobe dok je ona u razgovoru sa Baranom. Nastoji je uvjeriti da je zaljubljena u njega i da je odavno preboljela Ferhata a neće sebi da prizna. Kalender-aga sve u kući prilogađava gospođici Asude i svi su ukućani zgroženi nad novostalom situacijom. Na vrata konaka dolaze žandari da vode Hazara u vojsku i Asije priznaje da ga je ona prijavila, pritisnuta zadirkivanjima drugih žena. Kalender-aga joj saopštava da je potpuno raskinuo sve veze sa njom..