HadisiReligija

Natjecanje u dobrim djelima

Ebu – Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Požurite sa dobrim djelima, jer će se pojavljivati smutnje koje će nastupati kao dijelovi mrkle noći; čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, ili će omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik – prodavat će svoju vjeru za dunjalučke stvari.»

(Muslim)

Prenosi se od Ukbet Ibn el – Harisa, radijalahu anhu, da je rekao: «Klanjao sam za Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, ikindiju u Medini pa predade selam, a zatim žurno ustade, pa između svijeta ode u sobu jedne od njegovih žena. Ljudi su se prepali zbog njegove žurbe. Pošto on izađe, primjeti da su se ljudi začudili njegovoj žurbi i reče: ‘Sjetio sam se da imam nešto zlata kod kuće, pa nisam želio da budem okupiran njime, pa sam požurio da naredim njeovu diobu.’»

(Buhari)

Ebu – Hurejre, radijallahu anhu, pripovijeda da je jedan čovjek došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao: «O Božiji Poslaniče, za koju sadaku čovjek ima najveću nagradu?» Alejhisselam odgovori: «Da udijeliš sadaku kada si zdrav i škrt, bojeći se siromaštva, a nadajući se bogastvu. I nemoj odugovlačiti (sa sadakom) dok ti dođe duša u grlo, pa da onda povičeš: ‘Podajte tome toliko, a tome toliko, kad je to već postalo njihovo.’»

(Muttefekun alejhi)

Ebu – Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanijk, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Požurite s dobrim djelima da preteknete sedam stvari! Zar očekujete išta drugo osim: velikog siromaštva, ili zabluđujučeg ogastva, ili smrtne bolesti, ili upropašćujuće starosti, ili iznenadne smrti, ili prokletog Dedžala, a on je najstrašnije što očekujete; ili Kijametski dan, koji je još žešći i gori.»

(Tirmizi, hasen)