Meryem

Meryem 27 epizoda

Savaš istovremeno saznaje o Merjeminom nestanku kao i da je Oktaj živ. Savaš kreće u potragu za Oktajem kako bi spasio Merjem. Ne samo Savaš, već i Gučlu, Burdžu i Jurdal su mobilisani. Suzan saznavši šta je Oktaj uradio, prestaje da ga podržava, ali ne odustaje od svoje osvete. Derin se plaši za Savaša i za Oktaja.Sta će biti ishod njihovog susreta? Hoće li neko nastradati?Savaš, uz pomoć Berkanovog plana, kreće u oslobođenje Merjem. Konačno je odlučio da će uvijek biti pored Merjem, nakon što je pronađe. Okraj je, pak, već pripremio drugi plan.