Jama

Jama 95 epizoda

Iako ulice Čukura već potresa vijest o Jamačevom ranjavanju, to neće biti jedina loša novost koja očekuje Kočovale. Najprije će kompletna porodica saznati da je Džumali pucao u Jamača, a potom će ih još jedanput uzdrmati Džumalijeve izrečene činjenice.
Džengiz Erdenet će Jamačevo ranjavanje procijeniti kao dobru priliku da nastavi svoje poslove sa Arikom, ali ovaj put će im se na putu ispriječiti totalno neočekivani kamen spoticanja, podmetnut od strane misteriozne osobe. U međuvremenu, dok se Jamač, otet od strane iznenađujuće ličnosti, oporavlja, Džumali će objaviti otvaranje nove ere u Čukuru. I dok se Kočovali pokušavaju privići na novosti, Karadža će izbarati da sama skroji svoju sudbinu, te će zajedno sa Azerom donijeti odluku koja će im izmijeniti živote. Odluka koju će pak Jamač donijeti, kad shvati da njegova mahala više nije njegova mahala, a njegov dom više nije njegov dom, postat će predmet interesovanja.