Elif

Elif epizoda 1157

Svojim saznanjima i prijetnjama da će otkriti njenu namjeru Kimet primorava Ranu da ubrza proces uništavanja Haktanir holdinga. Dok Kerem i Humejra čekaju buduće partnere kako bi postigli konačni dogovor, primaju šokantne vijesti o bankrotu. Kimet se nada da je bar dio bogatstva ostao, ali sve nade joj ruši Mahir. Tufan i Leman počinju sa provođenjem svojeg plana.