Dugo sam te čekao 3 epizoda

Upoznavši majku u Kadirovoj kući, Ayliz ne sluša Kadirove izjave i traži od njega da je se kloni. Ajliz ne moze da vjeruje da joj je Kadir šutio i nije bio iskren prema njoj.

Iako joj je pokušao objasniti situaciju, ona ne sluša. Kadir tada odustaje. On više nema moć da ubijedi Ayliz. Ali Ayliz ubrzo shvati da su njeni osjećaji prema Kadiru prejaki da bi ih se moglo potisnuti.

Međutim, neće biti lahko uvjeriti Kadira za to nakon onoga što se dogodilo. Erol i Selo ponovo se sastaju i vode veliku borbu. Ova će borba dovesti do toga da Selo sa porodicom napusti dom i doživi veliku tragediju.

Kadir pokušava da bratu da dobre savjete kako bi počeo normalan život.Ali, Aylizina upornost da dobije Kadira nazad, isplati joj se jer joj Kadir oprašta i počinju ispočetka.

Erola čeka jedan težak period nakon što bude prisutan lošem događaju.