Draguljareva kći 27 epizoda

Feride nagovori Atifa da dođe u vilu. Kad se Ata vrati i ugleda Atifa u vili, pobjesni, no Atif nije jedini razlog za napetost. Savaš je na kraju dana koji provede s Ajšen siguran u svoju ljubav. Savaš, koji voli i voljen je prvi put u životu, čini prvi korak da održi tu ljubav cijeli život. Ajšen pristaje na Savaševu prosidbu. Njihova vijest o vjenčanju dovest će do burnih reakcija i u obitelji Katiboglu i Ataman, koje će biti jako potresene.