Draguljareva kći 15 epizoda

Za Fatiha koji ne pripada ni obitelji Katiboglu ni Ataman i koji se ne nalazi ni između njih, život više nikad neće biti isti. Ajšenina dobronamjerna ponuda povrijedi Atu. Ajšen, iako to ne želi, udaljuje Atu od sebe. Dok Savaš kuje nove planove sretan što uspijeva utjecati na Ajšen, Ajšenina privlačnost počinje ga osvajati. Dok Atif plaća svoju izdaju, shvaća da mu je jedino rješenje Feride. Poduzima korake da ponovno osvoji Feride