Dragocjeni biser 22 epizoda

Venceslau kaže Franzu da je on potkradao novac u tvornici. Monasi daju Péroli knjigu. Venceslau moli Iolandu novac i predlaže joj da proda svoj nakit kako bi mu pomogla. Ona proda ogrlicu koju je dobila kao vjenčani dar. Gertrude prati Iolandu i vidi da ona prodaje ogrlicu. Sílvia ugleda Améliju u Franzovoj sobi. Sílvia govori Ernestu da redovnici žele odvesti Pérolu izvan zemlje. Ernest odlazi monasima i kaže da im to neće dopustiti.