Doktor

Doktor 2 epizoda

Gradski doktor će ispričati šta se dogodilo kada su se u gradskoj bolnici ukrstili putevi Omera, koji je odlučio da postane ljekar studirajući medicinu na kraju nepravde nanijete njegovom ocu, i Hakana Hodže, koji ga je slučajno vodio tokom katastrofe, daleko od grada, godinama kasnije. Omerov otac umire u privatnoj bolnici Gümüşok, gdje je bio povrijeđen.

Ömer smatra bolnicu odgovornom za ovu smrt i pokušava sebe da nosi sa tim gubitkom. Blagovremenom intervencijom Hakana Hodže njegov život se mijenja. U ovoj bolnici, u kojoj su smješteni poznati ljekari i hirurzi, ulazi u borbu da se dokaže.