Divlja mačka 91 epizoda

Fela kaže Šutljivcu da moraju reći Esmeraldi da su oni njezini roditelji. Šutljivac joj kaže da će joj to zajedno reći. Pablo kaže Jarochi da joj Šutljivac oduzima pravo ne samo na oca nego i na majku. Esmeralda kaže Jarochi da se g. Agustín protivi njezinu vjenčanju s Pablom zato što poznaje njezina oca. Kaže joj da počinje sumnjati da su Šutljivac i Fela njezini roditelji i da će to istražiti. Gisela kaže Lorenzi da će prodati neke Pablove slike u Parizu i da će iskoristiti priliku da se izliječi i vratiti se kako bi osvojila Pabla. Lorenza joj kaže da ne može otići dok zauvijek ne razdvoji Esmeraldu i Pabla, a Gisela joj odgovori da se ne brine jer ima plan, ali da joj ga još ne može otkriti. Esmeralda moli Ritu da joj kaže jesu li Šutljivac i Fela njezini roditelji, a ona joj odgovori da ne zna. Centavito i Virginia donose Lorenzi pozivnicu za vjenčanje. Lorenza je ljuta, pokida pozivnicu i kaže Virginiji da će se pobrinuti da se ne vjenčaju.