Divlja mačka 78 epizoda

Pablo kaže Šutljivcu da ga je Esmeralda pozvala na zabavu pod maskama u Institut. Gisela kaže Augustínu da joj duguje uslugu jer policija nije našla nikakav dokaz o Felinu boravku u spremištu zahvaljujući njezinoj intervenciji. Gđa Rita nalazi neka pisma i dokumente koje je čuvala za Esmeraldu i odlučuje ih dati Šutljivcu. Šutljivac kaže Jarochi da čak i ako Augustín pobijedi na suđenju, neće ništa dobiti jer je sva njegova imovina legalno prepisana Damiánu. Gisela zove Esmeraldu i tvrdi joj da je ona s Pablom.

Među dokumentima koje mu je dala gđa Rita Šutljivac nalazi jedan dokument koji može dokazati Augustínovu prijevaru koje je on bio žrtva i daje to Damiánu da izloži na sudu. Pablo dolazi na zabavu. Gisela prekriva lice istom maskom kao što je ima Esmeralda i stavlja drogu u čašu soka koju daje Pablu. Javier čuje Giselin glas i kaže Manuelu da je to žena koja maltretira Esmeraldu i da je mora maknuti odande. Pablu se vrti zbog droge koju mu je dala Gisela i odlazi u kupaonicu. Gisela to iskorištava, uvjerava ga da je Esmeralda i odvodi ga u stan gdje ga pokušava zavesti. Razbjesni se jer Pablo samo zove Esmeraldu i zaspi.