Divlja mačka 55 epizoda

Cuco potakne zatvorenike da se pobune i zatraže od upravitelja brže izricanje kazni jer od zatvaranja do presude često prođe mnogo vremena. Agustín posjeti Šutljivca da bi mu predbacio što ga je lišio imovine, ali Šutljivac mu odvrati da on samo vraća ono što mu je ukradeno. Agustín ga podsjeti na to da je osuđen pred sudom, međutim, Šutljivac mu uzvrati da je do toga dovelo njegovo spletkarenje i da zato sad planira sve istjerati na čistac pred zakonom i da mu je bolje da ode prije nego što ga izbace. Agustín upozori Šutljivca da, iako je sad možda pobijeđen, još ima snage za borbu i da nikad neće pognuti glavu, a Šutljivac mu odvrati da ga njegove prijetnje nasmijavaju.