Divlja mačka 52 epizoda

Bijesni Garabato optuži Inés da je Esmeralda došla zbog nje i da će ih prepoznati, ali Inés mu odvrati da je Esmeralda živjela u kući preko puta. Policijski službenik obavijesti Pabla da je Doménico pao u komu i da će se s pogoršanjem njegova zdravstvenog stanja pogoršavati i Pablovi izgledi. Esmeralda priopći Šutljivcu da Pablo nije pucao i da ona mora ići dati izjavu, međutim, on joj odvrati da je zakon na Pablovoj strani i da se njegov brat već sigurno za sve pobrinuo. Esmeralda ga optuži da se on samo želi osvetiti Pablovu ocu, ali Šutljivac je nastoji uvjeriti da to nije istina i obeća da će pomoći Pablu. Šutljivac posjeti Pabla i obeća mu da će učiniti sve ne bi li ga izvukao iz zatvora. Esmeralda povjeri Jarochi da se brine za Virginiju i iznenadi se spazivši da stoji pokraj njih. Virginia je pita što se događa, a Esmeralda joj priopći da je Pablo optužen da je pucao u Doménica. Šutljivac kaže Pablu da Esmeralda želi svjedočiti u njegovu korist, a Pablo odvrati da to neće dopustiti i zahvali mu na pomoći. Šutljivac mu objasni da to čini za Esmeraldu i njihovu djecu.