Crna ruža 29 epizoda

Dok Ebru i Kendal dovode jedno drugomu živce do krajnjih granica, Kendal je odlučan da potisne Ebru. Dok se Kendal razračunava s Ebru, Baran se suprotstavi stricu ne bi li spasio Ruzgara koji je zbog astme pao u krizu. Kendal Baranu neće zaboraviti ovu izdaju. Narin, koja Ebru smatra odgovornom za zahlađivanje odnosa između Barana i Kendala, još više zaoštrava svoje neprijateljstvo prema njoj.