Brusko 200 epizoda

Melina se osjeća krivom što je Sifis izgubio sve i pita Ahila da otkaže put. Patroklo pita Dijamantisa da prepiše svu imovinu što naljuti Dijamantisa. Mateo napada Melinu zbog čega se Ahil naljuti.