Aziz

Aziz 28 epizoda

Nakon što se otkrije Kenanovo pravo lice, dolazi do velikog sukoba između Aziza i Kenana. Hladni vjetrovi pušu između Aziza i Efnana, koji saznaje da Efnan zna i skriva da su Aziz i Kenan braća.

Pierreovo hvatanje Zehre navodi Aziza da napravi novi plan. Aziz je spreman žrtvovati se kako bi spasio Zehru i doprinio nacionalnoj borbi. Svi postaju jedno srce na teškom putu kojim je Aziz ušao.

Efnan se ne može čuti s Azizom na njegovom teškom putu. Međutim, Efnan je odlučan pronaći Aziza i vidjeti ga! Stavlja ruku pod kamen ne trepnuvši!

Dok Aziz teži uspostavljanju Republike Antakya, Pierreova posljednja igra duboko će potresti cijelu Antakyu!