Zarobljeništvo

Zarobljeništvo 140 epizoda

Hira bi konačno trebala Orhunu reći istinu o tome kako se osjeća i ne kriti se iza Alija. Hira je mogla postati ogorčena osoba. Međutim, obdarena je nježnošću, istinskom dječjom radošću. Hira treba da poznaje poštovanje, ljubav i saosećanje prema sebi.

Kenanu teško padaju riječi doktora koji nimalo ne daje nade za Merjem.Selin se zahvaljuje Nursah i Orhunu zbog obilaska Bosfora.