Zaboravi ako možeš 83 epizoda

Nisin korak opet pokazuje Harunu kako je ozbiljna situacije njegove sestre. Harun iskoristi Dincer da smjesti zamku Kenanu (Batuu). Batu preostaje samo jedna stvar, da ukloni dokaze. Eda proširuje jaz između sebe i Haruna prihvativši Arasovu ponudu.