Ukradena ljubav 163 epizoda

Pedro Medina saznaje da je María živa i prigovara Ezequielu jer joj je poštedio život. Ovaj se uzruja i kaže mu da je dosta.