Tri novčića 20 epizoda

Kartal je oduševljen što se ponovo ujedinio sa svojim sinom i Bahar, ali neočekivani napad zasjenjuje njegovu sreću. Kartal, izbezumljen strahom od gubitka Ateša i Bahar, preduzima akciju da se osveti. Četin je saznao ko je organizovao ovaj napad, ali upućuje jedan zahtjev Kartalu.

Napad na Kartala snažno utiče na Efea. Efe, koji dolazi kod Lejle iz straha da ne izgubi ženu koju voli, ovoga puta djeluje mnogo smjelije. Šahin pokreće plan koji je postavio iza Azadehovih leđa. Azade i Šahin se suočavaju.

Dok se Kartal, Efe i Četin spremaju da zadaju veliki udarac Bajbarsu, pomoći će im osoba od koje nisu ni na koji način očekivali pomoć. Bajbars pravi najozbiljniji potez, da povrati gubitke koje je pretrpio, i napravi korak koji će potpuno promijeniti igru.