Optužena 8 epizoda

Reem dolazi do Welida i kaže mu da joj je majka umrla a on joj kaže da zna. Zatim je uzima i udara je, vuče je po podu pred narodom i udara je, šuta. Zatim dolazi Najibe i spašava je. Govori Welidu da je ona nedužna i da su je bez razloga optužili. Odvozi Reem u bolnicu. Reem se budi i plače zbog majke. Reem zamoli Najibe da nazove Halida i da mu kaže šta se desilo, Halid joj kaže da dolazi odmah u bolnicu. Halid dolazi u bolnicu i pita Reem ko joj je to uradio. Ona ga zamoli uslugu da joj nadje gdje će biti a on joj kaže da će ici kod njih kući i tamo biti ali ona ne prihvata to. On joj kaže da će onda ici u njegov stan i tamo će zvati Kamila i on će im reći šta dalje. Halid dovodi Reem u stan. Halid pita Reem šta joj je ono u ruci ona mu kaže da joj je to majka radila. Onda mu kaže da je umrla joj majka i da je brat i zaručnik optužuju da joj je majka umrla zbog nje. Halidu je žao. Reem je zaspala Halid je pokrije. Ešref dolazi Kamilu. Halid javlja Kamilu sta se desilo Reem i da je on sa njom…