Nezeljena snaha

Neželjena snaha 28 epizoda

Kad Šebnem proda zemlju koju je naslijedila od majke kako bi pokrenula posao s Ežderom, Nagme i Ežder dožive još jednu krizu. Nagme je sada sigurna, Šebnem sve te žrtve čini kako bi bila bliže Ežderu.