Nevinost 10 epizoda

Policija dolazi i odvodi Timura. Timur ne može da vjeruje da mu je Bahar smjestila. Ismail pokušava da svoje planove dovede u red ali ga Harun sprečava u tome.

Ismail uzima kofer koji mu je Harun dao i baca ga po uredu.Ilker uzima poklon koji mu je dala Ela i smješka se.Bahar je ovaj put pored Haruna, podupire ga u odluci.

Harun savjetuje Irem sta treba da radi. Irem odlazi do Ilkera i on joj jasno daje do znanja da je gotovo. Ostani s tim tipom do kraja i vidi hoće li i on to učiniti to su riječi Haruna upućene Irem.