Nastavlja se gradnja bazena na Dobrinji

Kantonalni Sud u Sarajevu, nakon nešto više od godinu i po, odbio je žalbu bivših vlasnika dijela zemljišta na kojem će se graditi otvoreni bazen sa pratećim sadržajima na Dobrinji.

Pripremni radovi i geološka ispitivanja tla na lokaciji bazena započeli su prošle godine, međutim zbog žalbe nekadašnjih vlasnika, kojima je zemljište oduzeto i isplaćeno još davne 1982. godine, radovi su obustavljeni do okončanja sudskog procesa. Za zemljište koje im je ranije isplaćeno, bivši vlasnici su potraživali oko pola miliona konvertibilnih maraka.

Općina Novi Grad Sarajevo već ranije je provela javnu nabavku izbora izvođača radova za izgradnju prve faze bazena, tako da bi radovi terbali biti nastavljeni već naredne sedmice. Za te radove Općina je ove godine osigurala 280.000 konvertibilnih maraka.

Sportsko-rekreacioni centar Dobrinja gradi se na lokalitetu uz lijevu obalu rijeke Dobrinjke, u blizini naselja kolektivnog stanovanja na Dobrinji 5.