Moja braća

Moja braća 38 epizoda

Kada İlknur odvede Emela, Ömer i Asiye doživljavaju trenutke straha. Orhan donosi radikalnu odluku protiv Şengüla. Suzan, koja je nepravedno otpuštena sa svog posla, preduzima akciju da dokaže svoju nevinost uz podršku Fikira. Događaji na frontu Asiye dovode ih do ponovnog suočavanja sa Dorukom.

Tolga, koji ne želi da izgubi Cemile, ovaj put ide drugim putem.Nevjerovatna situacija u koju Šengul upada šokira cijelu njenu porodicu.Vrijeme je da Tolga ostavi po strani svoje agresivne stavove prema Cemile i da ima dobar odnos. Time samo uznemiruje Cemile. Vjerovao je u Cemile više od bilo koga drugog.

Šengul koja je izgubila pamćenje, samo onako sjedi i posmatra dešavanja oko sebe. Tolga je pokazao svoju psihopatsku stranu polahko. Kadirovu smrt i Melisin odlazak treba rasvijetliti, a odnos Süsen Ömer treba ozbiljno uspostaviti. Aybike i Berk blistaju.