Ljubav vjera nada 18 epizoda

Jigit se obraća Munever kako bi njezinu ljubav stavio na kušnju. Hoće li se Munever vratiti Jigitu kojega toliko voli? Hava mijenja ljubavnu taktiku, ali Jusuf je prozre. Sada je na redu Jusufu… On povlači potez kojemu se Hava neće moći oduprijeti! Jusuf još jedanput šokira Havu uručivši joj nezaboravan dar. Hava je sada sigurna da je on zaljubljen u nju! U tom trenutku u konak stižu nalazi DNK-analize. Ti će nalazi utjecati na sudbinu Have i Toprak!