Pobuna na dvorcu Ciragan

  • Pobuna na dvorcu Ciragan 2 epizoda

    Jednog dana dok je Elektra bila na poslu udje joj jedan ranjenik koji joj samo uspije dati pismo i lozinku…

  • Pobuna na dvorcu Ciragan 1 epizoda

    Simon i Artin su age na teritoriji carstva. Simon biva zaljubljen u Elektru, Artinovu kcerku koja mu ni u kom…