Abdulhamid

Abdulhamid 20 epizoda

Dok Parvus misli da će se Abdulhamidom voditi lažnim identitetom, Abdülhamid prepoznaje njegove planove svojim potezima. Mahmud, Selim i Seniha se suočavaju sa teškim izborom u dvostrukom testu iskrenosti i lojalnosti. Murad i Söğütlü Payitahta pokušavaju da pronađu tragove. Na ulicama Payitahta postoji neumoljiv bijeg i potjerivanje. Odbijajući Abdulkadirov prijedlog za brak, Ahsen shvata da više ne može ostati u Palati. Abdulkadir nije mogao dobiti željeni zadatak Abdulhamida. Firuze se nalazi u problemima nakon saznanja pravog identiteta.