Znaj da te volim 19 epizoda

Vicente pokazuje Diegu anonimno pismo i drogu pronađenu u Natalijinom stolu, a Diego ga okrivi da je sve to podmetnuo. Vicente kaže Diegu da će optužiti Nataliju. Diego pokuša stupiti u kontakt s Natalijom, ali ne uspijeva. Sánchez uhiti Nataliju iako je Diego to pokušao spriječiti. Eleazar kaže Albertu da bi, u slučaju da se dokaže da je Carlos dao Carmen kovčeg, vjerojatno sudac ponovno razmotrio slučaj. Eleazar moli Sanuda da analizira otiske prstiju na anonimnom paketu. Eleazar naredi da se uzmu Vicenteovi i Karinini otisci, no ona to odbija jer kaže da nema veze s tim. Karina obavještava Dianu što se događa. Iz laboratorija obavještavaju Eleazara da je droga koju su pronašli uglavnom bikarbonat i da je nađeno sedam različitih otisaka prstiju. Natalia i Diego su oslobođeni. Natalia zahvaljuje Diegu što ju je branio. Diego opet okrivi Vicentea da je podmetnuo drogu.