Zarobljeništvo

Zarobljeništvo 110 epizoda

Afife Demirhanlı je preskočila gvozdene rešetke. Nije ju baš briga da li je ledena kraljica Hira, kojoj nije stalo do svog nosa, ubica njene ćerke. Samo je htio iskoristiti adut, to je sve. Hira je još uvijek tu kao ubica. Zaista, Afifein temperament je vrsta koja otuđuje ljude od života.

Sada je red na Hiru da odgovara. Hira je saznala istinu i pitala Orhuna kada ju je saznao. Orhun je naučio davno. Hira je bila prilično zapanjena ovom informacijom. Hiru je zaista povrijedilo što je Orhun bio svjestan svih ovih činjenica, dok nije mogao pogledati Alijevo lice, dok je u svakoj prilici kalkulirao sa svojom savješću.

Zašto bi se ove informacije čuvale i zašto čekati pravo vrijeme? Hira ovo nikada nije shvatila i nikada neće. Ovo je kraj koji smo čekali. Da je Hira naučila na vrijeme, ne bi reagirala, ali sada je situacija bila sasvim drugačija i osjećala se iskorištenom.

Orhun nije mogao pronaći objašnjenje. Sve što je mogao reći je da oslobodi Hiru. Hira je sada slobodna. Ali ona ne zna gde da ide. Kad bi se samo mogao raskrstiti sa Meryem i ponovo doći do svoje prave porodice…