Voli samo mene 24 epizoda

Omer vraća novac Ilijasu. Nail se sprema da dođe u Istanbul. Svoj restoran je iznajmio gđi Nebahat. Na zabavu u Nezihovu kuću dolaze djevojke koje je Reha poslao da zavedu Omera. Omer ne shvata šta se zapravo dešava. Ajšem prodaje svoje zlato kako bi uplatila ratu školarine za Omera.

Omer vraća novac Ilijasu. Nail se sprema da dođe u Istanbul. Svoj restoran je iznajmio gđi Nebahat. Na zabavu u Nezihovu kuću dolaze djevojke koje je Reha poslao da zavedu Omera. Omer ne shvata šta se zapravo dešava. Ajšem prodaje svoje zlato kako bi uplatila ratu školarine za Omera.