Voli samo mene 21 epizoda

Nakon što ga je vidjela u zagrljaju sa Sedom, Ajšem počinje sumnjati u Omera. Ilijas otkriva da Safija uzima novac od Nadide, te između njih dolazi do svađe. Nezih je zabrinut, jer se njegova majka želi udati četvrti put. Ajšem i Omer ne mogu da nađu kuću. U školskoj kantini, Nezih slučajno kaže kako zna da Ajšem i Omer još nisu zajedno spavali. Ajšem je ljuta i odlazi, a Omer se obračunava sa Nezihom i Sedom.