Home / Tag Archives: Religija (page 10)

Tag Archives: Religija

Vrijednost dzuma namaza

Priča se da je Hamid El-lefaf jednog petka htio da ide na džumu namaz, ali se našao u dilemi kako da postupi; magarac mu se izgubio, brašno mu ostalo u mlinu, a bio je njegov red da napaja zemlju vodom ...

Read More »

Zabrana nasilja-zuluma( nepravde)

Ebu Zerr El-Gaffari, radijallahu anhu, prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da Uzvišeni Allah, azze ve dželle, kaže: “O Robovi moji, ja sam Sebi nasilje zabranio, a zabranio sam ga i među vama, pa nemojte jedan drugom nasilje činiti. ...

Read More »

Dova za zaštitu članova i imetka

Prenosi se od Ibn Abbasa da je neki čovjek došao kod Poslanika, a.s., i potužio se na nevolje koje su mu pale na vrat. Muhammed, a.s., tad je rekao čovjeku: “ Ako ujutro, kad ustaneš, te proučiš”: “Bismillāhi ‘alā nefsî ...

Read More »
error: Zabranjeno kopiranje !!