Robinja Isaura 86 epizoda

Leoncio je dobio sudski nalog koji mu dozvoljava da sa šefom policije pretraži Perpetuinu i Alvarovu kuću, zbog sumnje da se Isaura krije kod njih. U međuvremenu, grofica Tomasija, Perpetua, Alvaro i Isaura kuju planove za bijeg i odvraćanje pažnje progoniteljima. U zajednici, crnci su zarobili lovce na robove i kao kaznu im dodjeljuju rad u polju. Gđa Estela i gđica Branca su zabrinute da će se Leoncijev bijes okrenuti na Geralda, koji ne odustaje od udvaranja gđi Malvini.