Robinja Isaura 138 epizoda

Na imanju Almeida se održava velika zabava za sve prijatelje u čast Isaurinog oslobađanja i Leoncijevog poraza, ali svi su svjesni da im nema mira dok je Leoncio na slobodi. Poraženi Leoncio odlazi u bordel i traži od Chica pištolj za osvetu. Pukovnik Cunha na zabavi prosi Giocondu.