Robinja Isaura 123 epizoda

Geraldo od Malvine saznaje gdje se nalazi logor, i da su Alvaro i Isaura u neposrednoj opasnosti. Andre je čuo od Bernarda da su Isaura i Alvaro u uvali Feia i da ih je Leoncio već opkolio. Dr. Paulo je krenuo za Elenom i Diogom, s namjerom da ih ubije. Malvina odlazi na imanje svoga oca pukovnika Cunhe.