Rat ruža 17 epizoda

Gulru je slomljena kad Mert raskine zaruke. No Mert sazna istinu i ne treba mu dugo da se pokoleba. No ipak, Mertu nije lako osvojiti Gulruino srce. Korak koji Mert čini kako bi dopro do Gulru i Gulfemin iznenadni potez dovedu do razvoja događaja koji sve iznenadi.