Rat ruža 13 epizoda

Gulru se još jedanput zatekne u teškoj situaciji zbog Mertove neobazrivosti. Kod kuće se, pak, Mine koja riga vatru na Mesude okomi na Merta. S druge strane se Jondža, uvjerena da će joj ona promijeniti život, svim snagama hvata za vezu s Tanerom. Kad Jondžini potezi kojima se pokušava prilagoditi Tanerovu brzom životu Omera i Gulru uvuku u potpuno neočekivanu pustolovinu, nastat će prava zbrka.