Ranjeno srce

Ranjeno srce 28 epizoda

Ferit misli da mu je otac ubijen i počinje da traži dokaze. Svi pronađeni dokazi upućuju na Jamana. Dok Ajše pokušava da prihvati drugu istinu, ona paralelno ide protiv svog dede.

Azade, pošto shvata da gubi vlast u vili, počinje da primjenjuje nove akcije. Pošto su Hande i Jaman preuzeli kontrolu nad vilom Sančakzade, sva tenzija je porasla.

Husein, koji je saznao da je njegova kćerka dobila vilu Sandžakzade, odlučio je da to iskoristi, ali na putu do tamo nailazi na zumrutovo protivljenje.

Vedije se suočava sa svojim sjećanjem što je šokira i zbog toga ne može da se dozove pameti. Ovo njeno stanje postaje svojevrsni zemljotres za dvorac Sandžakzade.