Pravilno-nepravilno u bosanskom jeziku

U ovom člapisanjenku nalaze se riječi kod kojih se javlja kolebanje kako ih pisati. Na lijevoj strani nalaze se pravilni oblici riječi koji su podebljani, a na desnoj su nepravilni oblici, koji nisu podebljani. Pravilni i nepravilni oblici odvojeni su crticom. Neke riječi mogu imati 2 ili više pravilnih oblika. Između takvih oblika stoji kosa crta.

A
abdest – avdest
ajvar – hajvar
ako Bog da (kad se nešto uvjetuje Božijom voljom) – akobogda (prilog)
aktualan/aktuelan
alat – halat
Albanci – Šiptari
Allah – Alah
aluminij – aluminijum

B
bajram-namaz/bajramski namaz – Bajram-namaz (molitva, vrsta ibadeta)
Bajram šerif mubarek olsun/Blagoslovljen ti Bajram časni (bajramska čestitka)
barbarin – varvarin
Bavarska – Bavari(j)a, Bajern, Bayern (engleski, njemački)
Bembaša/Bendbaša – Bentbaša
Banija – Banovina (peripanonska regija u Hrvatskoj, pominje se često u kontekstu sa Likom i Kordunom)
Banja Luka/Banjaluka (napomena: U Banjoj Luci)
bežičan, bežično – bežićan, bežićno
bh./bosanskohercegovački – BH., b-h, be-ha, BE-HA

Ć
ćevabdžinica – ćevapdžinica, čevapdžinica, ćevapnica
ćevap – čevap
ćirilica – ćerilica, čerilica, čirilica, ćilirica
ćošak – čošak

D
daidža (ujak)- daiđa, dajdža
Donji Vakuf – Donji-Vakuf
donjovakufski – donjevakufski, donje-vakufski, donjo-vakufski
Drugi svjetski rat – Drugi Svjetski Rat
duhan – duvan
džamija – đamija
džak (vreća) – đak

Đ
đak (učenik) – džak
đavo (šejtan, vrag) – džavo
đurđevak – džurdževak

E
efekt – efekat
Europa (mitska ličnost)
Evropa (kontinent) – Europa

(Novihorizonti.net)