Osmanska vremena - Osmanlı döneminde

Osmanska vremena 12 epizoda

Osmanlı döneminde – “Osmanska vremena” je priča iz perioda vladavine sultana Ahmeta III, kada je Osmansko carstvo ulagalo napore da odnose sa Evropom sa ratnih bojišta prenese na polje diplomatije. Kao i za vrijeme svake tranzicije i obnove, pa i u ovom periodu, dolazi do krvavih obračuna između onih koji žele zadržati trenutno stanje i podložni su provokacijama i onih koji su svjesni da obnova znači poboljšanje i podržavaju promjene. U ovim krvavim obračunima aktivno sudjeluju i obavještajne službe drugih zemalja. Jedan od junaka naše priče je Murat, komandant sultanovih tjelohranitelja, koji je ispunivši zahtjev svoje supruge položio oružje i povukao se u svoj mali i sretni svijet.

Nakon što njegova supruga Gondžanigar biva svjedok ubistva Šejha i zbog toga ubijena od strane Adžemovih ljudi, Murat se našao u fokusu priče i postao jedna od strana u događajima. Šah Adžem želi svog sina nasljednika postaviti na osmansko prijestolje. Držeći se parole “neprijatelj mog neprijatelja moj je prijatelj” za osvetu zadužuje Kasima i Džansezu…Ljubav koju osjeća prema Muratu Džansezu dovodi u dilemu između osvete i njene velike ljubavi. Kasima, koji na put kreće s ciljem ispunjenja očeve osvete nadvladava želja za osvetom koja mu ujedno priprema i vlastiti kraj…Šah Adžem napada sa više strana. Najsnažniji udarac u tim napadima zadaće maser u hamamu Patrona Halil, na kojeg niko nije obraćao pažnju…