Ljubav vjera nada 68 epizoda

Jusuf odlazi na policiju i podnosi prijavu. Policija ispituje sve u kući. Hava i Sultan raspravljaju o situaciji i posvađaju se, a Džemile slučajno čuje da su njih dvije promijenile izvještaj DNA- analize. Pinar je spriječi da to kaže Jusufu i savjetuje joj da se ne zamjeri Havi i Sultan. Džemile je prisiljena šutjeti. Hava je ostala posve sama i ne može se izvući iz te situacije. Preklinje Sultan da joj pomogne. Sultan joj kaže da će joj pomoći ako joj prepusti 25-postotni udio u tvrtkama koje pripadaju obitelji Handžioglu.