Lažljivac 8 epizoda

Deniz pokušava da sazna ko će biti njegova nova žrtva, i čini sve što može da ubijedi ženu da progovori. Dok Deniz pokušava da spriječi Mehmeta Emira da krene naprijed, on je uspio da je zaobiđe, kao i Gorkema i Murata. Uspio je da stigne do svog sastanka sa Hilal.

Hilal je potpuno nesvjesna ogromne opasnosti koja je čeka. Džanan čiji gnjev i mržnja prema Mehmetu Emiru toliko veliki, ona baca kamen na njegovu kuću i potom bježi. Doruk misli da je Deniz ta koja je bacila kamen.

Ova situacija ponovo dovodi Mehmeta Emira i Deniz licem u lice. Što se Deniz tiče, ona je sada sigurna da je Mehmet Emir žrtvovao još jednu žrtvu.

Ako ova nova žrtva progovori, postaće očigledno da je Mehmet Emir lažov i konačno će da ga vidi iza rešetaka. Deniz pokušava da sazna ko će biti njegova nova žrtva, i čini sve što može da ubijedi ženu da progovori.