Kosem

Kosem 59 epizoda

Kosem govori kako je Turhan cula za pobunu i htjela je surađivati u odvraćanju sina, te dodaje kako je Kosem prihvatila ponudu. Turhan kaze kako svako plaća za svoje pogreške. Sigurno imam i nekoliko računa za podmirenje. Kosem kaze da Janezari počinju pobunu protiv države. Ibrahim se plasi da ce ga ubiti te doziva Kemankesa. Ibrahim moli Atike da napravi nešto, da ih zaustavi. Kosem dolazi pred ljude i kaze ovdje sam, cuje se covjekov glas kako kaze da klanje Sultana Ibrahima obvezatno je. I bit ćete u progonstvu! Kosem je bespomocna. Turhan govori kako u ovoj palači padate kada mislite da ne možete pasti, umriete kada mislite da ne možete umrijeti. Da li ce Ibrahima ubiti ili ce se ipak spasiti na osnovu nečega…